RomanaEnglezaFranceza

Limbile ne dezvolta mintea, ne transforma viata si ne fac invingatori.

Georgeta Ghiga

Dr. Georgeta Ghiga este profesor în cadrul Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, ASE Bucureşti. Este absolventă a Universităţii din Bucureşti, cu doctorat în filologie, susţinut la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române.

n cariera universitară, pe care a început-o în anul 1991, a predat limba engleză şi comunicare în afaceri la facultăţile REI, Studii Economice în Limbi Străine, Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de valori, Administraţie şi Management Public. A susţinut, de asemenea, cursuri de comunicare în afaceri şi comunicare interculturală în programele de masterat Afaceri internaţionale, Management şi marketing internaţional, Managementul sistemelor bancare, Administraţie publică şi integrare europeană.

A fost şefa Catedrei de limbi germanice şi comunicare în afaceri în perioada 2000-2011. În această calitate, a organizat ateliere axate pe metodologia predării limbii engleze, a înfiinţat revista Synergy, deschisă profesorilor de limbi moderne şi specialiştilor din alte domenii preocupaţi de probleme educaţionale şi a coordonat multe dintre sesiunile de comunicări ştiinţifice ale catedrei.

A absolvit cursuri de specializare în domeniul evaluării competenţelor lingvistice organizate de Universitatea Manchester (Marea Britanie) şi cursuri pentru predarea englezei pentru scopuri specifice la Universitatea Lancaster (Marea Britanie) obţinând certificările corespunzătoare.

A publicat cărţi de specialitate, cursuri universitare şi articole ştiinţifice şi a participat la conferinţe de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Titlurile de mai jos, care alcătuiesc o listă selectivă de publicaţii, reflectă câteva dintre recentele sale preocupări în domeniul cercetării ştiinţifice.