RomanaEnglezaFranceza

Limbile ne dezvolta mintea, ne transforma viata si ne fac invingatori.

Silviu Mihăilă

Silviu Mihăilă este critic și istoric literar, poet, eseist. În prezent, lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri la Academia de Studii Economice din București, unde predă limba română ca limbă străină (RLS) în cadrul programului de studii ,,Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini” (APLR) și limba engleză de afaceri. Este doctor în filologie al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia din 2013 cu o teză despre Zoe Dumitrescu-Bușulenga (un studiu monografic cu titlul Zoe Dumitrescu-Bușulenga sau despre „îmblânzirea” literaturii. De la maestrul paideic la omul kairotic, primind calificativul „excelent” / summa cum laude). A absolvit Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, specializarea română-engleză, în 2008, și masteratul de Studii literare românești din cadrul aceleiași facultăți, în 2010.

Debut editorial cu studiul de critică și istorie literară: Ioana Em. Petrescu, citindu-l pe Eminescu. Note, arhive, documente. Prefață de Ioana Bot, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2013 (ediția a 2-a, revizuită și adăugită, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană & Editura Eikon, 2016). A publicat ediția critică filologică Zoe Dumitrescu-Bușulenga în conștiința critică a contemporanilor. Ediție îngrijită, studiu introductiv, notă asupra ediției, note și addenda de Silviu Mihăilă, București, Editura ASE, 2016. Este prezent în mai multe volume colective și antologii de poezie: Conexiuni, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 2014; Romeo şi Julieta la Mizil: antologie de poezie şi epigramă, Bucureşti, Editura RBA Media, 2013; Din cerurile albastre, Blaj, Editura Astra Despărţământul ,,Timotei Cipariu”, 2009; Versuri pentru mai târziu, Alba Iulia, Editura ,,Şcoala Albei”, 2003.

A participat la peste 30 de conferințe, colocvii, simpozioane, mese rotunde, dezbateri de carte și concursuri (inter)naționale unde a obținut numeroase premii și distincții. A publicat peste 30 de articole de critică și istorie literară, eseuri, cronici, recenzii și poezii în cele mai importante reviste culturale din țară: ,,Transylvanian Review”, ,,Dilema veche”, ,,Dilemateca”, ,,Transilvania”, ,,Steaua”, ,,Tribuna”, ,,Apostrof”, ,,Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, ,,Dacia Literară”, ,,Cultura”, ,,Annales Universitatis Apulensis”, ,,Discobolul”, ,,Tabor”, ,,Gând Românesc”, ,,Baaadul literar”, ,,Verso”, ,,Conta” ș.a.

Domenii de interes: literatura română a secolului XIX, XX și XXI, istoria ideilor literare, eminescologia, literatura comparată, limba română predată străinilor, limba engleză de afaceri.

Referințe critice: Ioana Bot, Lăcrămioara Petrescu, Radu Vancu, Luisa Valmarin, Cornel Ungureanu, Constantin Cubleșan, Lucia Cifor, Diana Câmpan, Antoaneta Lorentz, Elena Butușină, Gruia Novac, Elena Docsănescu, Felicia Colda, Nicoleta Ramona Borod, Sonia Elvireanu, Maria-Daniela Pănăzan.