RomanaEnglezaFranceza

Limbile ne dezvolta mintea, ne transforma viata si ne fac invingatori.

Deliana Vasiliu

Deliana Vasiliu este conferenţiar în cadrul facultăţii de Relatii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice, din anul 1973. Doctor în filologie, predă limba franceză de afaceri şi traducere economică şi este autoarea mai multor manuale de comunicare în franceza de afaceri, a numeroase studii şi lucrări ştiinţifice în următoarele domenii de cercetare : didactica limbajelor specializate, comunicarea profesională, terminologie şi traducere specializată, teoria lecturii. De asemenea, a publicat în edituri naţionale mai multe volume de traduceri a unor lucrări de sociologie, psihologie, educaţie, literatură. Membră în organizaţii ştiintifice nationale şi internaţionale (Uniunea Scriitorilor din România - secţia Traducători, Asociaţia română de Literatură comparată, Association Européenne de Terminologie –AET) a prezentat lucrări ştiinţifice la colocvii şi conferinţe naţionale şi internaţionale, publicate în reviste de specialitate. Face parte din Comitetul de redacţie şi Consiliul ştiinţific al revistei « Dialogos », secţia Literatură şi Comunicare interculturală.