RomanaEnglezaFranceza

Limbile ne dezvolta mintea, ne transforma viata si ne fac invingatori.

Olivia-Cristina Rusu

Olivia-Cristina Rusu este absolventă a Facultății de Litere a Universității „Babeș-Bolyai”, din Cluj-Napoca şi a unui master comun la universitățile „Haute-Alsace” din Mulhouse şi „Marc Bloch” din Strasbourg, Franța. A obținut titlul de doctor în Filologie la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu calificativul excepțional. Și-a început activitatea în învățământul universitar la Universitatea Tehnicǎ „Gheorghe Asachi” din Iaşi, unde, ca asistent şi lector universitar a predat limbile francezǎ şi englezǎ cu specific tehnic. În prezent este asistent universitar titular la Academia de Studii Economice din Bucureşti, în cadrul Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare de Afaceri, unde predă limbile francezǎ şi englezǎ pentru situaţii de comunicare profesională.

A participat la peste 20 de stagii şi cursuri de formare profesională, în țară și străinătate și a luat parte activ la 3 proiecte de cercetare științifică pe teme de educație. A publicat peste 15 glosare și cursuri de limbi străine pentru scopuri specifice, pentru specializările tehnice și peste 20 de articole științifice pe plan național și internațional, din care menționăm "Teaching English through Interactive Media", "Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast. Alice’s ST Analysis", "Hétérotopies socio-culturelles de participation aux pratiques de régénération des friches industrielles", "Considérations sur la capacité et les limites du regard artistique”.

Domeniile sale de interes includ predarea limbilor străine pentru scopuri specifice, lingvistică, traductologie, pragmatică.