RomanaEnglezaFranceza

Limbile ne dezvolta mintea, ne transforma viata si ne fac invingatori.

Alina-Maria Mardari

Asist.univ.dr. Alina-Maria Mardari face parte din Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri din cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale al Academiei de Studii Economice din București. Din anul 2015 predă limbile germană și engleză ca limbi străine și limbaj de afaceri în diferite subdomenii ale comunicării de afaceri (inclusiv corespondența de afaceri în limbile germană și engleză.)

S-a implicat cu succes în activitatea DLMCA, contribuind la susținerea și promovarea principiilor de calitate în predarea limbilor străine la ASE.

A participat la numeroase manifestări științifice cu lucrări dintr-o variată arie tematică, ce acopera domeniile sociolingvisticii, lexicologiei și pragmaticii.

Cuvinte-cheie: comunicare de afaceri, lexicologie, sociolingvistică, varietăţi lingvistice, limbajul tinerilor, contact lingvistic, code-switching, anglicisme.