RomanaEnglezaFranceza

Languages open our minds, transform our lives and make us successful.

Activitatea de cercetare din cadrul Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri este o preocupare constantă în viața membrilor noștri. Cercetarea este diversă ca teme de interes, modalități de realizare și forme de finanțare.

Activitatea de cercetare se desfășoară atât în sistem formal prin Centrul de cercetări literare și de lingvistică aplicată la limbajele de specialitate „Teodora Cristea”, prin planurile de cercetare anuale, prin revistele DLMCA, cât și prin activități informale, numeroase și importante pentru că prin ele se dezbat ideile care apoi se formalizează în proiecte de cercetare, noi programe de studii sau publicații.

Plan cercetare 2013