RomanaEnglezaFranceza

Languages open our minds, transform our lives and make us successful.

Istoria predării limbilor moderne aplicate în afaceri şi ştiinţe economice începe odată cu istoria ASE, respectiv din anul 1913 când universitatea noastră a fost înfiinţată prin Decret Regal. Articolul 3 al acestui Decret prevedea la paragrafele 23-31, în limbajul epocii, că în ACADEMIA DE ÎNALTE STUDII COMERCIALE SI INDUSTRIALE se vor preda următoarele materii:

  • Corespondenţa comercială română şi stenografia;
  • Corespondenta şi convorbirea franceză;
  • Corespondenta şi convorbirea germană;
  • Corespondenta şi convorbirea engleză;
  • Corespondenta şi convorbirea italiană;
  • Corespondenta şi convorbirea greacă modernă;
  • Corespondenta şi convorbirea rusă;
  • Corespondenta şi convorbirea bulgară;
  • Corespondenta şi convorbirea sârbă.

 

Iar Articolul 4 prevedea obligativitatea studierii a trei limbi în afara limbii române.

Art. 4/- Dintre limbile straine sunt obligatorii: Corespondenta şi convorbirea franceză, germană şi italiană, cât şi – după alegerea studentului – a uneea din limbile: engleza, rusa, greaca moderna, bulgara sau sarba.