RomanaEnglezaFranceza

Limbile ne dezvolta mintea, ne transforma viata si ne fac invingatori.

Lillians Violeta Negrea

Lillians Violeta Negrea s-a întors în Academia de Studii Economice București după o experiență profesională la Universitatea Creștină ”Dimitire Cantemir” unde a deținut pozitia de prorector și apoi de decan al facultății de Limbi străine. A absolvit facultatea de Limbi și Literaturi Germanice a Universității București, secția engleză-franceză și a devenit doctor în Științele educației în 2003 la aceeași universitate cu teza ”Dezvoltarea curriculum-ului limbii engleze în învățământul superior din țara noastră” . Recent a obținut calitatea de conducător de studii doctorale la universitatea ”Dunărea de Jos” Galați unde va îndruma tinerii cercetători în domeniul lingvisticii aplicate considerat domeniul secolului XXI.

In prezent este conferențiar la departamentul de Limbi moderne și comunicare în afaceri din academia noastră și este dedicată primei sale iubiri profesionale, limba engleză financiară..

Obiectivele studiilor și cercetărilor domniei sale se adresează strategiilor și metodelor de dezvoltare a competențelor lingvistice și de comunicare ale studenților, ca elemente fundamentale ale abilității lor profesionale, și dezvoltării terminologice, ca resursă a economiei cunoașterii.

Este membră activă a unor asociații profesionale naționale și internaționale fiind antrenată în proiecte de cercetare complexe. Face parte din corpul de evaluatori ai Agenției Române de Asigurare a Calității în Invățământul Superior din 2011.